ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

by จิราพร รักการ -

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมจำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 8 ก.ย.65 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
https://personnel.ssru.ac.th/.../view/newsjob1508651001
#สวนสุนันทา #ssruประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ