ข่าวและประกาศของเว็บ

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแกนนำครอบครัวที่เป็นนักเรียน ต่อความรู้และความมั่นใจในการดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุวัยต้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร

https://elnurse.ssru.ac.th/nuengruethai_po/pluginfile.php/27/mod_forum/post/3/05%2B53.64%2B%233.pdf

การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19

หากทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 และยังอยู่ระหว่างการรอเข้าสู่ระบบการรับบริการทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามคำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้าง
  2. รับประทานอาหารให้เพียงพอและครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายมีพลังงาน
  3. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างสม่ำเสมอ โดยจิบน้ำเรื่อย ๆ ยกเว้นช่วงก่อนนอน 2-3 ชั่วโมง
  4. นอนหลับพักผ่อนอย่างต่ำวันละ 6-8 ชั่วโมง
  5. ฝึกหายใจช้า ๆ ลึก ๆ โดยหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปาก ทั้งในท่านั่งตัวตรง นอนหงาย นอนตะแคง หรือนอนคว่ำ
  6. ออกกำลังเบา ๆ โดยเดิน 3 นาที หรือลุกนั่งบนเก้าอี้ 1 นาทีหรือนานกว่านั้น แต่ไม่ควรหนักเกินไป
  7. หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น พูดคุยกับบุคคลอื่นผ่านทางโทรศัพท์
  8. หากมีอาการเล็กน้อยสามารถรับประทานยาแก้ไข้ ยาแก้ไอยาลดน้ำมูก เพื่อบรรเทาอาการได้
  9. หากมีอาการรุนแรงให้โทร 1669 เพื่อขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ที่มา : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80/